Aliağa Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu zararına icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan kişinin talebiyle borçlunun adına kayıtlı araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Arabayı satın alır iken araba üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en doğru ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyasında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun hatalarını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak vasıtaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi kapsamındaki talep bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebep olan alacaklı o araca yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması gibi tüm masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesinleşen takipte borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler için karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP