Alsancak Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip onanmışsa alacaklı taraf borcu olan kişi adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde kişiye profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte destek sağlayıp söz edilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları tercih ederek kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının saptaması: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz hemen kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı kişinin anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak nitelendirilen kişinin borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerikler Kolektif Hukuk'a ait olup izinsiz olarak kopyalanması yasaktır. Sitemizde yer alan bilgiler müvekkil ve vekil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir.
Avukata Danışma