Araç değer kaybı tazminatı

Araç değer kaybı tazminatı nedir ?

İçindekiler
Araç değer kaybı tazminatı

Araç Değer Kaybı Tazmi̇nati Nedi̇r?

Kaza sonrası araçların bakım, onarım, tadilat gibi işlemlerden geçmesi gerekir, araçlar bu işlemlerden geçse bile değerinde kayıp meydana gelir. Bu kaybın karşılanması için ise araç değer kaybı tazminatı açılır. Yapılan tamirat ne kadar iyi olursa olsun değer kaybı kaçınılmazdır.

Araç değer kaybı, hasar alan ve bu nedenle bakım, onarım işlemlerinden geçen aracın tamirden sonraki ikinci el piyasasındaki değeridir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gereği sigortacı, kaza esnasında hatalı tarafla müteselsil sorumludur.

Araç Değer Kaybı Tazmi̇nati Nasıl Hesaplanır?

Kazanın şekline, arabanın markasına, yaşına, modeline, kilometresi, hasar oranı ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu kriterler dikkate alınarak aracın kaza öncesi ikinci el piyasasındaki değerinden, kaza sonrası ikinci el piyasasındaki değeri çıkarılarak değer kaybı bulunur.

Kaza nedeniyle oluşan hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış, onarım ve tadilat görmemiş olası gerekir. Aksi halde dikkate alınmayacaktır.

Değer kaybı başvurusu için:

1-Kaza nedeniyle kusurun tamamı aracı değer kaybeden sürücüde olmaması gerekir.

2-Hakkında değer kaybı başvurusunda bulunulan aracın pert olmaması gerekir.

Araç Değer Kaybı Tazmi̇natını Ki̇m Öder?

Sigorta şirketi sadece kusuru olmayan ya da karşı tarafa göre daha az olan tarafın zararını karşılamaktadır. Kazalarda sadece kusursuz tarafın zararı olmamaktadır, kusurlu tarafın da değer kaybı oluşur ancak, sigorta şirketi kusurlu tarafın zararını karşılamaz.

Kusurlu tarafın kaybını sigorta ödemez ancak yaptırdığı kasko onun güvencesidir, bu sayede kaybı karşılanır.

Araç Değer Kaybının Tazmi̇ni̇ Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı tazmini iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri sigorta tahkim komisyonuna başvurmak diğeri ise dava yoluyla değer kaybı talebidir.

1-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sigorta ettiren ile sigortadan faydalanan kişi arasında anlaşmazlık çıktığı hallerde sigorta tahkim komisyonuna başvurulmalıdır. Başvuruda bulunmak için belli başlı şartlar gerekir:

•İlgili sigorta şirketine başvurulmuş ancak 30 gün içerisinde geri dönüş alınamamış olmalıdır.

•Şikayetçinin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmuş olmaması ve şikayetini sigorta şirketine yazılı olarak beyan etmiş olmalı.

Dört ay içinde sigorta tahkim komisyonunun incelemiş olması gerekir. Başvuru olumlu sonuçlanırsa sigorta şirketi zararı ödemek zorundadır.

Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL ve altındaysa tahkim komisyonu kararı kesindir, itiraz edilemez.

2-ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

Dava açmak için davacının tam kusurlu olmaması gerekir. Kusurun tespiti için bilirkişiye başvurulabilir.

Kusuru olmayan veya daha az olan, araç değer kaybının dışında ikame araç ve araçtan yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bu istekler, aracın serviste geçirdiği süre boyunca kiralanan araç veya ulaşım için kullanılan başka yöntemlerin masrafını karşılamak içindir.

Dava için gerekli belgeler:

1-Kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tutanağı

2-Hasar tespit tutanağı

3-Hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları

4-Aracın ekspertiz raporu

5-Araç Ruhsatı

Araç Değer Kayıplarında Zamanaşımı Süresi̇ Ne Kadar?

Türk Borçlar Kanunu madde 72’de düzenlenmiştir.

TBK m.72: “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.”

Buna göre tazminat talebi zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiğinden itibaren 2 yıl içinde ve 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP