Bakırköy Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteği ile borçlu kişinin ismine kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araç adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Aracı satın aldığında araç üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek için en doğru ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde bulunan haciz icra dosyasında mevcut olan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üstündeki var olan haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ilaveten araca haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılması kanuni müddet içerisinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kere geriye çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak şayet borçlu kesinleşen icrada borçlu olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP