Bala Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bala Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun hepsini yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapuları üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu olan tarafın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında şayet borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP