Bergama İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi ya da vekilin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda daire tarafınca müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik masrafının hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belli olan meblağın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde ya da belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı olan kişinin satış talep etme müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip evdeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP