Beydağ Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı kişi borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde şahsa en başarılı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek verip bahsi geçen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçip kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Araç üstüne konulan araç haciz, dairedeki memurların yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı şahıs anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı tarafın isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre zarfı içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP