Beylikdüzü Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf ya da vekilin isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla ev üzerine konulan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu dosya öğrenilip icraya dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu ödeyeceği miktarı belli zaman içinde ya da belli başlı vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın bütününü icradaki vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsilat veya alacaktan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP