Beypazarı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu şahsın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan süreler içinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu şahsın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kalkması isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerikler Kolektif Hukuk'a ait olup izinsiz olarak kopyalanması yasaktır. Sitemizde yer alan bilgiler müvekkil ve vekil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir.
Avukata Danışma