Caddebostan Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Caddebostan Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu tarafın adına kaydı olan araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan şahıs araba üstündeki haczinden haberdar olabilir. Aracı satın alırken vasıta üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf benzeri bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de vasıta üstündeki mevcut haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından dolayı olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgısını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez ya da istek geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir kere geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilişkili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşen icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami süre içinde en kalıcı yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP