Caddebostan Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Caddebostan Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlunun taşınmazının üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğünce haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Şayet kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf yeri üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı senaryoda satış gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu şahsın veya kurumun üzerinde bulunan arsasına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arazisi üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belli adımları yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek adına haciz konusu yerin satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vermesi gereken taahhütle de arazinin üzerinde yer alan tapu haczi kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt vermiş olduğu zamana uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en hızlı adımlar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP