Darıca Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Darıca Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı kişi borçlu şahıs adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde tarafa en başarılı ve hukuka uygun bir yapıda hizmet sağlayarak söz konusu sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları tercih ederek tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik biçimde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve varsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve yanılgının olmasına kanaat geliştirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklının anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması durumunda alacaklı isteği ile araç üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre nedeniyle düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP