Derince İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi yahut vekil kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle koyulur. Öte yandan daire tarafınca müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda daha detaylı anlatacağımız belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirli meblağın vezneye yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan taraf ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde yahut belli sürelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olabilir. Bu husus adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin düşmesi Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı olan kişi satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesiyle beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir olayda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP