Fenerbahçe Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin taşınmazının üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borçlu kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf taşınmazı üstüne haciz konulacak ya da hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arsanın satışını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan şahsın ya da şirketin üzerinde yer alan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, arsası üzerine konulmuş haczin kalkması için belirli adımları yapması zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin veya borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamaz. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malların satışının alacaklıdan istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de arsanın üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymazsa hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en pratik uygulamalar ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP