Foça İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Foça İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirli tutarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu kişi veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içerisinde yahut belirli süreler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması mevzu bahis olmaktadır. Bu konu adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin geçersiz olması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü vezneye depo ederek konuttaki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan taraf ödemeyi aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP