Güngören İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulur. Bununla beraber daire tarafınca müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belli olan tutarın vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borcu olan taraf veya kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde ya da belli başlı sürelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kaldırılması Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talep etme zaman zarfı 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek evdeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat edebileceğini icraya iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerikler Kolektif Hukuk'a ait olup izinsiz olarak kopyalanması yasaktır. Sitemizde yer alan bilgiler müvekkil ve vekil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir.
Avukata Danışma