İnegöl Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebiyle borçlu şahsın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içinde borçlu olan kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tümünü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olanın isteğiyle borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı kişi tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP