Kartal Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kartal Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteği ile borçlu olanın arazisinin üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borcu olan kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı ödeneği tahsil etmek için haciz istemelidir. Eğer taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz konulacak ya da hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın veya şirketin üzerinde bulunan arsasına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üstüne konmuş haczin kalkması adına belli başlı uygulamaları yerine getirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Yine de es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhütle de arazinin üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt verdiği zamana uyum göstermez ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en doğru adımlar ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP