Kocaeli Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olan şahsın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan süreler içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın talebi ile borçlu tarafın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen adımları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan bilgiler doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın yahut borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu şahsın vereceği taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP