Mamak Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın gayrimenkulü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın bulunduğu lokasyondaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kaldırılması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli başlı zaman içerisinde yahut bazı vadeler ile ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi söz konusu olur. Mevcut konu için icraya başvuruda bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, takipte borçlu kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup tutarın tamamını icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içerisinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerikler Kolektif Hukuk'a ait olup izinsiz olarak kopyalanması yasaktır. Sitemizde yer alan bilgiler müvekkil ve vekil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir.
Avukata Danışma