Mustafakemalpaşa Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Mustafakemalpaşa Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan taraf borcu olan şahıs adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en pratik ve hukuka uygun bir özellikte hizmet vererek söz edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları tercih ederek kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borçlu kişi ve alacaklı anlaşma sağlayıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan kişi isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebiyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan taraf bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP