Nilüfer Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmişse alacaklı kişi borcu olan taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir özellikte destek verip söz edilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespiti: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı kişi anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile mutabık olunması halinde alacaklı taraf talebi ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacaklı mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak gösterilen tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP