Seferihisar Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üstüne konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçluya tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödemesini belirli zaman içinde yahut bazı vadeler ile ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi söz konusu olabilir. Güncel husus adına icraya talepte bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İİK'de gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borçlu taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icradaki vezneye depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse mülk üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP