Söğütözü İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi veya vekilin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulur. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli koşulların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekillik ödeme tutarının ayarlanması için başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı süreler ile yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olmaktadır. Bu husus adına icraya talepte bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun tamamını icra ödeme noktasına depo edip ev üzerindeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP