Tuzla Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı kişinin isteği ile borçlu olan kişinin gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli zaman aralıkları içinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir yıl içinde satış talep etmezse bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan şahsın mallarına el koyulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın veya borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP