Yenikent Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan vasıtalara haciz konması işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kesinleşmişse alacağı olan kişi borçlu taraf adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde tarafa en pratik ve hukuka uygun bir biçimde destek sağlayarak bahsi geçen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları tercih ederek kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespiti: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icradaki memurların yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Böyle bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire mevcut dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgıların olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişinin talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebi ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan kişi mevcut süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan taraf olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP