Balat Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Balat Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan tarafın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun tamamını ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendi kendine yok olmuş olur. Aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu olanın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı taraf tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu şahsın vereceği taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP