Gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul avukatı ne iş yapar ?

İçindekiler
Gayrimenkul avukatı

Gayri̇menkul Avukatı Nedi̇r?

Gayrimenkul alanında ilgilenen avukatlar, taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki destek verir. Gayrimenkul avukatları tapu iptali ve tescil davalarının açılması, gayrimenkul bağışlama, şahsi hak tesisi gibi konularda faaliyet gösterir.

Gayri̇menkul Hukuku Nedi̇r?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Eşya Hukukunun bir parçasıdır. Gayrimenkul hukuku taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünü sağlar; kapsamına ise evler, apartmanlar, arsalar ve diğer taşınmazlar girer. Taşınmaz sahiplerini ilişkin hak ve ödevler bu hukuk dalı tarafından belirlenmektedir.

Eşya hukukunun bir parçası olan gayrimenkul hukuku çok detaylı ve istisnalarla dolu bir hukuk dalıdır, dolayısıyla taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde bir avukat yardımıyla süreç çok daha kısa ve pratik olacaktır.

Gayri̇menkul Avukatı Hangi̇ İşleri̇ Yapar?

 • Taşınmazlara ilişkin alım ve satım
 • Taşınmazların tapuda tescili
 • Kira sözleşmesi hazırlanması
 • Kiracı ve kiraya arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma
 • Kiracı tahliyesi
 • Taşınmazlarla ilgili davların takibi
 • Taşınmaz ortakları arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma
 • Yabancıların taşınmaz edinmesiyle ilgili sürecin takibi

Gayri̇menkul Avukatı Ki̇mi̇ Temsi̇l Eder?

 • Taşınmaz sahipleri
 • Kiracılar
 • Gayrimenkul yatırımcı
 • Mühendisleri
 • Mimarları
 • Müteahhitleri
 • Finansörleri
 • İnşaat firma ve sahipleri

Gayri̇menkul Avukatı Hangi̇ Davalara Bakar?

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI, birçok nedenle açılabilir. Çeşitleri şunlardır:

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası: kamu yararı kişilerin yararında üstün olduğu için kamu yararı gerekçesiyle taşınmaz kamulaştırılabilir. Kamulaştırılan alan kamu yararına uygun ve faydalı olmalıdır. Taşınmaz kamulaştırılıp 5 yıl içinde kullanılmazsa. 5 yılın bitiminde kamulaştırma olmadan önceki malik 1 yıl içinde geri alma davası açabilir.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası: kadastro işlemi yapılırken arazinin boyutları, sınırları, hak sahiplerinin kim olduğu yanlış tespit edilirse gayrimenkul avukatı tapudaki kayıtları ve kadastro tutanaklarını inceler ve tapu iptal ve tescil davası açar. Dava 10 yıl içinde açılmalıdır.

Miras hukukundan doğan tapu iptal davası: terekenin nasıl paylaşılacağı konusunda mirasçılar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir, anlaşma yapılmış ancak yapılan anlaşmaya riayet edilmiyor olabilir bu durumda tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır.

Önalım(şufa)davası: önalım hakkının konusu olan taşınmaz bir üçüncü kişiye devredilmişse, önalım hakkı sahibi önalım hakkına dayanarak tapu iptal ve tescil davası açabilir.

İZALE-İ ŞÜYU DAVASI: İzale-i şüyu davası taşınmaz veya taşınır bir paylı veya elbirliğiyle mülkiyet ilişkisini sona erdiren, ferdi mülkiyete geçişi sağlayan davadır. İzale-i şüyu davası iki şekilde olur birincisi aynen taksim suretiyle izale-i şüyu davası, ikincisi ise satış suretiyle izale-i şüyu davasıdır.

MEN-İ MÜDAHALE DAVASI: Taşınmaza hak sahibi olmayan bir kişi tarafından müdahale edildiğinde men-i müdahale davası açılmasıyla işgal ortadan kaldırılır. Ayrıca işgal edenden işgal tazminatı malik tarafından talep edilebilir. Bağlantılı birkaç talebin olumlu sonuç vermesi için sistemli bir davanın gayrimenkul hukukuyla ilgilenen avukatlarca takip edilmesinde büyük yarar vardır.

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP