Ceza Mahkemeleri

İçindekiler
Ceza Mahkemeleri

Ağır Ceza Mahkemesi nedir?

Ağır ceza mahkemesi tam anlamıyla isminden anlaşılan bir mahkeme türüdür. Kanunda ceza miktarları belirlenmiştir ve ağır ceza mahkemeleri belirlenen bu ceza miktarları yaptırımı bakımından en ağır olan suçlara bakan mahkemedir. 5235 Sayılı Kanunun 12.maddesinde Ağır ceza mahkemesinin görevleri düzenlenmiştir. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

 

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları nelerdir?

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren ceza davaları şu suçlarla ilgilidir:

 • Kasten adam öldürme suçu
 • Yağma(Gasp) suçu
 • Taksirle ölüme neden olma suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Zimmet suçu
 • İrtikap suçu
 • Rüşvet suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vd. siyasi nitelikli suçlar.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. 

Asliye Ceza Mahkemesi nedir?

Asliye Ceza Mahkemesi ceza yargılamamız içerisinde bulunan mahkemelerden biridir.

Asliye Ceza Mahkemesi diğer ceza mahkemelerine oranla daha geniş bir alanda yargılama görev yetkisine sahiptir. Görevleri 5235 sayılı Kanunun 11. maddesinde “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.” şeklinde tanımlanmıştır. Tek hakimli mahkemelerden biri olan Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemeleri ile birlikte ceza yargılamamızdaki genel, esas görevli mahkemelerdendir. Diğer ceza mahkemeleri ise özel kanunlarla düzenlenmiştir. Asliye Ceza Mahkemesi kanunda üst sınırı 10 yıl veya daha az olan hapis cezası öngörülen suçların yargılamasını yapmakla yükümlüdür.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları nelerdir?

Asliye ceza mahkemesinin bakmakla görevli olduğu ceza davalarına ilişkin suçlar şunlardır:

 • Kasten yaralama suçu
 • Taksirle adam yaralama suçu
 • Cinsel taciz suçu
 • Cinsel saldırı suçu
 • Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu
 • Tehdit suçu
 • Hakaret suçu
 • Şantaj suçu
 • İftira suçu
 • İhaleye fesat karıştırma suçu 
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlali suçu 
 • Hırsızlık suçu -Vergi kaçakçılığı suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Mala zarar verme suçu 
 • Basit dolandırıcılık suçu 
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu 
 • Özel belgede sahtecilik suçu
 • İmar kirliliğine neden olma suçu
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu
 • Yalan tanıklık suçu
 • Suç uydurma suçu 
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu 
 • Yalan yere yemin suçu 
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu
 • Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu
 • Halkı askerlikten soğutma suçu
Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP