İsim ve Soyisim Değişikliği Davası

İsim ve Soyisim Değişikliği Davasına İlişkin Bilgiler

İçindekiler
İsim ve Soyisim Değişikliği Davası

Ad Ve Soyadı Değişikliği Davası Nedir?

Ad ve soyad kişilerin kendilerini tanıtırken kullandıkları sözcüklerdir. Kişi adının ve soyadının kendi için rahatsız edici olmamasını ister. Ancak bazı durumlarda kişi sevmediği bir ismi kullanmak durumunda olabilir. Bu gibi durumlarda Türk Medeni Kanunu Madde 27 uyarınca “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.” Madde gereği adın değiştirilmesi, haklı sebebe dayanılarak hâkimden istenilebilir. Maddede de ifade edildiği üzere ad değişikliği için haklı sebep olması şarttır.

Ad ve soyadı değişikliğinde haklı sebebe dayanması kanunda öngörülmüştür. Haklı sebepler sınırlı değildir, ad değiştirme için örnek haklı sebepler şunlardır:

•Kişinin adının komik veya gülünç olması

Toplumca biline bir suçluya ait olması 

Başka bir isimle tanınıyor olması

Genel ahlaka aykırı bir isim olması

Soyadı değişikliği için örnek haklı sebepler:

Kişinin soyadının gülünç veya komik olması

Mesleki açıdan zarar verecek bir soyadı olması, örneğin bir avukatın soyadının kaybeder olması

Örf ve adete aykırı olması

Ad Ve Soyad Değişikliğinde Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir ?

Ad ve soyad değişikliği davasının hangi mahkemede açılacağı büyük önem arz etmektedir. Dava, kişinin bulunmuş olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine davacının kendisi veya özel vekaletname verdiği avukatı tarafından açabilir. Küçükler için vekalet hakkına sahip veli veya vekaletname verdikleri avukat tarafından açılabilir. Yanlış bir mahkemeye dilekçe verilmesi durumunda mahkeme görevsizlik ve yetkisizlik kararı verir. Bu durum davayı açan davacının aleyhinedir. Maddi ve manevi yükü artar. Dolayısıyla davanın takibinin bir avukat tarafından yapılması bu tür zaman ve maddi kayıplara engel olacaktır. 

Ad Ve Soyad Deği̇şi̇kli̇ği̇ Davasında Dava Açma Süresi̇ Var Mıdır ?

Ad ve soyad değişikliği davası için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişi bu davayı dilediği zaman açabilir.

Ad Ve Soyad Deği̇şi̇kli̇ği̇ Davası Ne Kadar Sürer ?

Davanın süresi mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir ancak alanında uzman avukatlar tarafında yürütülen bir isim ve soyisim değişikliği davası en geç 2 ayda sonuç vermektedir.

Ad Ve Soyad Deği̇şi̇kli̇ği̇ Davasında Gerekli̇ Belgeler Nelerdi̇r ?

Gerekli belgelerin başında dava dilekçesi gelir, bu dilekçenin hazırlanışı büyük önem arz etmektedir. Davanın en önemli unsurudur. Dolayısıyla bu dilekçenin bir avukat tarafından hazırlanması büyük önem arz eder, aksi hallerde hatalar yapılabilir ve dava olumsuz sonuçlanabilir.

İspat Ve Tanık Mümkün Müdür ?

Haklı sebebe göre davada ispat olarak bazı durumlarda belge gösterilmesi bazı durumlarda ise tanık dinlenmesi gerekir. Ad ve soyad değişikliği davasında ispat çok önemlidir, ispatın doğru yapılabilmesi için haklı sebebin tespitinin doğru yapılması şarttır. Kişiler bazen haklı sebebin kaynağını yanlış bildikleri için ispatı da yanlış yapabilmektedirler, haklı sebebin tespiti için alanında uzman bir avukatta danışmanlık almak büyük bir önem arz eder, diğer hallerde dava olumsuz sonuçlanabilir.

Çocukların Durumu Nasıl Olur ?

Soyadı değişikliği davasında davacı olan kişi erkek ise çocuğun reşit olmaması durumunda soyad kendiliğinden değişir. Ancak çocuk reşit değilse babasıyla birlikte veya ayrı olarak soyad değişikliği davası açması gerekir.

Ad Ve Soyadı Deği̇şi̇kli̇ği̇ Davasında Dava Di̇lekçesi̇ Nasıl Olmalıdır?

  • Dava dilekçesi yetkili ve görevli mahkemeye yazılmalıdır.
  • Dava dilekçesinde davacı ve vekili, davalı, dava konusu ve gerekli açıklamalar, hukuki nedenler, deliller ve talep belirtilmelidir.
  • Ad ve soyad değişikliği davasında yapılan hatalardan biri de karşı tarafı nüfus müdürlüğü göstermemektir.
  • Bu davada davalı taraf İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüdür.
  • Dava dilekçesi bir davanın en önemli kısmıdır, yapılan bir hata davanın olumsuz sonuçlanmasına neden olur dolayısıyla davanın alanında uzman bir avukatla yürütülmesi büyük bir önem arz eder.

Dava Açmadan Nüfus Müdürlüğünde Deği̇şi̇kli̇k Nasıl Yapılır ?

İki halde dava açılmadan değişiklik yapmak mümkündür:

Kişinin soyadı kanunun 3.maddesine aykırı soyadı taşıması. Üçüncü maddeye göre aykırı soyadları şunlardır:

Rütbe ve memuriyet isimleri, Aşiret isimleri, Yabancı ırk ve millet isimleri, Umumi edeplere uygun olmayan soyadları, İğrenç ve gülünç olan soyadları 

İmla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişikliği bulunan ad ve soyadları. Bu iki halde dava açmadan kişinin son iki yılda bulunduğu yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapması gerekir, bu durumda ad veya soyad il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defa değiştirilebilir.

Davanın Hukuki̇ Sonucu Nasıldır ?

Davanın kabulüyle mahkeme değişikliği gazetede ilan ettirir. Ayrıca nüfus kayıtlarında değişiklik yapılması için kararı nüfus müdürlüğüne bildirir. Ad ve soyad değişikliği ile davacının diğer şahsi hallerinde değişiklik olmaz.
Soyadı değişikliği davasında davacı erkek ve evliyse eşin ve 18 yaşından küçük çocuk ve evlatlığın soyadı kendiliğinden değişir.
Kararın bildirilmesinden sonra kişi değişen isim ve soyisminin yer aldığı kimlik ve ehliyet için nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

Ad Ve Soyad Deği̇şi̇kli̇ği̇ Davası Kararına İti̇raz Edi̇lebi̇li̇r Mi̇ ?

Ad ve soyad değişikliği davacının ne kadar menfaatine olursa olsun diğer bir kişi bu nedenle zarar görebilir. Dolayısıyla bu kişilere itiraz hakkı tanınmıştır, itiraz karadan itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. Zarar gördüğünü iddia eden kişi bu zararı ispatlamalıdır, ispatlayamazsa olumsuz sonuç alır dolayısıyla zarar görenin itirazı avukat yardımıyla yapması ispat açısından ve sürelerin kaçırılmaması bakımında önemlidir.

 

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP