Bilişim suçları

Bilişim suçları nelerdir ?

BİLİŞİM SUÇLARI MAHKEMESİ NEDİR?

Bilişim suçları internet üzerinde gerçekleştirilen, zarar teşkil eden faaliyetlerdir. Örneğin verilere izinsiz bağlanmak. Bu suçların yargılanması için bilişim mahkemeleri kurulmuştur. Yargılama suçun niteliğine göre bilişim suçlarına bakmakla görevli uzman asliye ceza bilişim mahkemesinde veya uzman ağır ceza bilişim mahkemesinde yapılır. Resmi yazışmalarda mahkeme ağır ceza veya asliye ceza olarak ifade edilir, bilişim mahkemesi yazılmaz.

Bilişim suçları niteliğine göre ikiye ayrılır. Birincisi doğrudan düzenlenen bilişim suçlarıdır; örneğin, bilişim sistemine girme. İkincisi ise dolaylı biçimde düzenlenen bilişim suçları; örneğin, bilişim yoluyla hırsızlık suçu.

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR?

UZMAN ASLİYE CEZA BİLİŞİM MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU SUÇLAR

  • İzinsiz veri tabanına girmek. (TCK m.243)
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme. (TCK m.244)
  • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu. (TCK m.245)
  • Yasak cihaz veya programlar. (TCK m.245/A)
  • Yasadışı bahis suçları. (7258 sayılı kanun)

UZMAN AĞIR CEZA BİLİŞİM MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU SUÇLAR

  • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu. (TCK m.142/2-e)
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu. (TCK m.158/1-f)
  • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık. (TCK m. 158/1-l)

BİLİŞİM MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ

Öncelikle mağdur savcılık veya emniyete giderek şikâyette bulunmalıdır. Savcılık şikâyeti haklı bulursa dava açılmasına karar verir.

Özel bir yargılama usulü öngörülmemiştir. Ceza Muhakemesi Kanununa ilkeleri uygulanır. Kararın ardından itiraz, istinaf ve temyiz yolları da açıktır.

Bilişim suçlarında uzlaşma ve seri muhakeme usulü uygulanmaz.

Ayrıca basit yargılama usulü Türk Ceza Kanunu madde 243/1-2-3 dışında uygulanmaz.

TCK m.243/1-2-3: “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Tazminat talebi için öncelikle hukuk mahkemesine başvurulmalıdır.

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Ceza hukuku, Boşanma hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

İletişim Kanallarımız

WhatsApp

0(541) 938 19 38

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerikler Kolektif Hukuk'a ait olup izinsiz olarak kopyalanması yasaktır. Sitemizde yer alan bilgiler müvekkil ve vekil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir.
Avukata Danışma