Cinsel taciz suçu

Cinsel taciz suçu nedir ?

İçindekiler
Cinsel taciz suçu

Ci̇nsel Taci̇z Suçu Nedi̇r?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 105’te düzenlenmiştir.

TCK madde 105: “(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

 a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

 b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

 c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Cinsel taciz suçu mağdurun rızası dışında fail tarafından cinsel arzuların tatmini amacıyla yapılan fiildir. Cinsel taciz suçu sözlü olarak, mesaj göndermek suretiyle işlenebilir. Burada önemli olan fiziksel temas olmaması. Fiziksel temas varsa cinsel taciz değil cinsel saldırı suçu oluşur.

Suç işlerken failin kastı olmalıdır. 

Cinsel taciz, kişiyi cinsel yönden rahatsız eden ve fakat vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyin cinsel davranışlarından oluşmaktadır.

Suçun düzenlenmesiyle kişinin cinsel bütünlüğünü, vücut dokunulmazlığını korur.

Ci̇nsel Taci̇z Suçunun Fai̇li̇ Ve Mağduru Kimdir?

Suçun faili kadın ve erkek herkes olabilir.

Mağdur ise kadın ve erkek herkes olabilir. Mağdur faille farklı cinsten olabileceği gibi aynı cinsten de olabilir.

Ci̇nsel Taci̇z Suçu Nasıl İşleni̇r ?

Failin mağduru cinsel amaçlı olarak taciz etmesiyle oluşur. Ancak temas olmamalıdır. Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönden rahatsız edilmesinden ibarettir. Cinsel taciz, mağdurun rahatsız edilmesinden itibaren ibarettir. Cinsel amaçlı bir davranışla bu suç işlenebilir, dolayısıyla cinsel amaç gütmeksizin ve cinsel içerik olmaksızın arkadaşlık teklifinde bulunulması ısrarcı bir nitelik olsa dahi bu suçun kapsamına girmez. Suç mağduru hedef alan el kol hareketiyle veya cinsel organ göstererek de işlenebilir. Ayrıca failin mağdura bakarak cinsel organına dokunması da suçu oluşturur.Suç direkt mağdura sözlü olarak veya yazı yoluyla da işlenebilir. Suç teknolojik aletler vasıtasıyla da işlenir. Gelişen teknoloji nedeniyle telefon ve internet çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Dolayısıyla cinsel taciz suçunun bu araçlarla işlenmesi çok yaygındır. Telefonla sesli olarak, mesaj yoluyla, sosyal medya platformları kullanılarak suç işlenebilir.

Ni̇teli̇kli̇ Ci̇nsel Taci̇z Suçu Nedir?

TCK m.105/2’de düzenlenmiştir. Buna göre:

1- Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

2-Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi

3-Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

4-Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

5-Teşhir suretiyle işlenmesi

Ci̇nsel Taci̇z Suçu Nasıl İspatlanır ?

İspat yargılama aşamasındaki en önemli kısımdır. Suçun teknoloji vasıtasıyla işlenmesi halinde ispatı daha kolaydır çünkü gönderilen mesajlar, ses kayıtları ve internetten gönderilen mesajlar ispatı kolaylaştırır ancak suçun basit halinin işlenmesi sırasında hiçbir tanık olmaması ispat edilmesinde büyük zorluk çıkartmaktadır. Yargıtay’a göre bazı haller ispatta dikkate alınacaktır. Bunlar:

•Mağdurun faili tanımaması durumunda mağdurun fail olarak gösterdiği beyan dikkate alınmalıdır.

•Mağdur ve failin tanışıklığı olup olmadığına bakılmalıdır. Husumet varsa beyan ispat için yetersizdir ancak yoksa dikkate alınır.

•Mağdurun kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için somut bir olgu yoksa beyana itibar edilmelidir.

•Mağdur beyanı tutarlı ve çelişkisiz olmalıdır.

Ci̇nsel Taci̇z Suçunun Cezası Nedi̇r ?

Suçun basit şeklinin cezası mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur.

Suçun nitelikli hali için verilecek ceza ise basit şeklinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Ci̇nsel Taci̇z Suçu Şi̇kayet Süresi̇ Ve Zamanaşımı Ne Kadar? Görevli̇ Mahkeme Kim?

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikâyete tabidir, şikâyet süresi 6 aydır. Şikâyetten vazgeçme, mahkeme tarafından verilen hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür. Şikâyetten vazgeçilirse, soruşturma aşamasında KYOK verilir, kovuşturma aşamasında olursa ceza davasının düşmesine yol açar.

Nitelikli haller ise resen soruşturulur. Dava zamanaşımı ise 8 yıldır. Dava ise asliye ceza mahkemesi tarafından görülür.

 

 

 

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP