Konut dokunulmazlığının ihlali suçu

Konut dokunulmazlığın ihlali suçu nedir ?

İçindekiler
Konut dokunulmazlığının ihlali suçu

Konut Dokunulmazlığının İhlali̇ Suçu Nedi̇r?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nun hürriyete karşı suçlar bölümünde yer almaktadır. Kanunun 116.maddesinde düzenlenmiştir.

TCK m.116: “Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.

Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Bir kimsenin konutuna, mutat olan yerler dışındaki işyerine veya eklentilerine malikin rızası olmadan girilmesiyle suç oluşur.

Konut, devamlı veya geçici olarak kişilerin yerleştiği, barındığı yerlerdir. Bir yerin konut olması için fiilen yaşanıyor olması gerekli ve yeterlidir. Kişinin yaşadığı ev dışında kaldığı otel odası veya yurt odası da buna dahildir.

Mutat olan yerler dışındaki işyeri, izinsiz girilmesi mümkün olamayan işyerlerini kapsamaktadır. Mutat yerler dışında olmayan işyerleri ise rıza gerektirmeden girilen işyerleridir, örneğin alışveriş merkezleri böyledir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali̇ Suçu Nasıl İşleni̇r?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu iki şekilde işlenebilir.

1-Rızaya aykırı olarak konuta girmek: konut sahibinin izni olmaksızın konuta veya eklentilerine girilmesidir. Konuta nereden girildiğinin bir önemi yoktur. Fail camı kırarak veya direkt olarak kapıdan da girebilir. Örneğin kapıyı açan konut sahibini itmek suretiyle de girebilir.

2-Rıza ile girilen konuttan çıkmamak: konuta girme aşamasında konut sahibinin rızası vardır ancak belli bir süre sonra konut sahibinin isteğine rağmen kişi konuttan çıkmazsa konut dokunulmazlığı suçu oluşur.

Konut Dokunulmazlığı İhlali̇ Suçunun Ni̇teli̇kli̇ Halleri̇ Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu madde 119’da düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde suçun nitelikli hali oluşacaktır.

Suçun:

•Silahla,

•Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

•Birden fazla kişi tarafından birlikte,

•Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

•Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde suçun nitelikli hali oluşacaktır. Bu durumda verilecek ceza bir kat arttırılır.

Konut Dokunulmazlığı İhlali̇ Suçunun Neti̇cesi̇ Sebebi̇yle Ağırlaşmış Hali̇ Nedir?

Konut dokunulmazlığı suçu işlemek kastıyla kişinin konuta rıza olmadan girmesi veya rıza ile girdiği konuttan çıkmaması esnasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Konut Dokunulmazlığı İhlali̇ Suçunun Cezası Ne Kadar?

Konut veya işyeri dokunulmazlığının ihlal suçunun işlenmesi halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun cebir tehdit kullanılarak veya gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Konut veya işyeri eklentisine girmenin cezası da yukarıda belirtilen cezalar ile aynıdır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali̇ Suçunda Şi̇kayet Ve Zamanaşımı Ne Kadar?

Şikâyet: Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikâyete tabi suçlardandır. Kişi şikâyette bulunmazsa suç soruşturulamaz. Şikâyet süresi 6 aydır.

Zamanaşımı: suçun dava zamanaşımı 8 yıldır, yani kişi faili ve fiili öğrendikten itibaren 6 ay içinde dava açmalıdır ancak 8 yıl içinde öğrenmemişse artık dava açamaz.

Ceza zamanaşımı ise 10 yıldır, failin hapis cezası ile cezalandırılması gerekiyorsa 10 yıl içinde infaz edilmelidir. Edilmediği takdirde hapis cezası zamanaşımı nedeniyle kalkar.

 

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP