Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu

T.C. YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
2021/29834 E. - 2021/9118 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Banka ve Kredi Kurumlarının Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,
HÜKÜM: Beraat

    
Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilen ve değerlendirilen delillere, Mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan kanaat ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak dosya içeriğine uygun şekilde açıklanan gerekçeye göre; sanık ...'e yüklenen banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu açısından sanığın kastının bulunmadığı, resmi belgede sahtecilik suçu açısından ise yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu; sanık ...'e yüklenen banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçları açısından, yüklenen suçların sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu Mahkemece kabul ve takdir kılınmış olmakla, katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden hükümlerin ONANMASINA, 25.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

HEMEN ARA WHATSAPP