Basın Ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanma Suçu

T.C. YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ        
2015/8739 E. - 2018/5953 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM: TCK'nun 158/1-g-son, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet


Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmü sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü; sanığın, "sahibinden.com" adlı internet sitesinde satılık Nokia N8 cep telefonu ilanı yayınladığı, bu ilanı görerek kendisini arayan katılan ile telefonun satışı hususunda 400 TL'ye anlaştıkları, katılanın anlaştıkları bedeli banka havalesi ile sanığın İş bankası hesabına gönderdiği, sanığın bu parayı İstanbul Kaynarca'daki bir bankamatikten çektiği fakat telefonu göndermediği olayda; hilenin basın ve yayın organları kanalı ile değil sanığın internet sitesine verdiği sahte ilanı görüp katılanın ilana inanarak iletişime geçmesi sureti ile gerçekleşip, bu ilana inanan katılanın 400TL göndermiş olduğu anlaşılmakla, eylemin TCK 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemi aracı kılınarak dolandırıcılık suçunu oluşturmasına karşın vasıfta hataya düşülerek TCK 158/1-g maddesinde düzenlenen basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, kabule göre;

1-Sanık hakkında TCK 158/1-f maddesi sevki ile iddianame düzenlenmesine rağmen, sanık hakkında ek savunma hakkı verilmeden TCK 158/1-g maddesi uygulanması sureti ile hüküm kurulması, TCK 158/1-g uygulamasında TCK 158/son fıkrasını uygulama olanağı bulunmadığının gözetilmeyerek hükümde 158/1-g-son madde uygulaması yapılması,

2-TCK 158/1-g maddesine göre kurulan hükümde ise yeterli gerekçe gösterilmeden hapis cezasında alt sınırdan uzaklaşılması, Kanuna aykırı olup, sanığın sübuta dair temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanun'un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 25/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

HEMEN ARA WHATSAPP