Basit Dolandırıcılık Suçu

YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ         
2017/32778 E. - 2020/5049 K.

MAHKEME: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Dolandırıcılık, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret,basit tehdit
HÜKÜM: Beraat

Dolandırıcılık, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit tehdit suçlarından sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanıklardan, Saniye’nin 2014 Ocak ayında boşanma davası devam ettiği sırada dayısının işyerinde çalışan ve evlenmek için bayan arayan katılanla tanışıp, yaptıkları nişanda katılandan 13.000 TL tutarında ziynet eşyasını nişan hediyesi olarak aldığı, nişan töreninden yaklaşık bir hafta sonra sanığın evli olduğunu öğrenen müştekinin ziynet eşyalarını geri istediği, sanıkların aldıkları takıları iade etmedikleri, sanık ...’in katılanın cep telefonunu arayarak takıları isteyen katılana "ananı avradını sinkaf ederim, takıları vermiyorum gel alabilirsen al" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu, bu suretle sanık ...’nin dolandırıcılık, sanık ...’in dolandırıcılık, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit tehdit suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olayda;


1-Sanık ... hakkında sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit tehdit suçlarından kurulan hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz itirazının incelenmesinde:
Yapılan yargılama sonunda, sanık ... hakkında sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit tehdit suçlarından mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin delil elde edilemediği gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat kararlarının kanuna aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,


2-Sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz itirazının incelenmesinde: Suç tarihinde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde katılanı aldatarak sanık ...’nin evli olduğu halde evli olduğunu söylemeden katılandan 13.000 TL’lik takı aldıkları, takıları ertesi gün ortadan kaybettikleri, sanıklar savunması, katılan ve tanıklar beyanlarından anlaşılmakla, sanıkların eylemlerinin 6763 sayılı yasa ile uzlaşma kapsamına alınan TCK'nın 157/1 maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, sanıklar hakkında eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun'un 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 08/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

HEMEN ARA WHATSAPP