Gemlik Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olanın talebiyle borçlu olan tarafın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman içerisinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise söz konusu haciz kendi kendine yok olmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi tapusu üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu olan şahsın malvarlığına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı taraf tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP