İznik Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı kişinin talebiyle borçlu kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olana borcun hepsini yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı şahsın talebi ile borçlu kişinin mallarına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan ayrıntılar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP