Mudanya Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı kişinin isteği ile borçlunun gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan süreler içinde borçlu kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebiyle borçlu kişinin varlıklarına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı kişi tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP