Nilüfer Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan kişinin talebiyle borçlunun gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralığı içerisinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Alt kısımda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin mal ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP