Nilüfer Taşınmaz Haciz Kaldırma

İcra ve İflas Kanunu’nda alacaklının haczettiği taşınır eşyalar için 6 ay taşınmaz eşyalar için 1 yıl içerisinde satış talep etme mallar olmaktadır. Mülkler üzerine eklenen haciz sonrasında 6 ay içinde alacaklı satış talep etmediğinde gayrimenkul üzerindeki haciz düşer. Tapu müdürlüğüne yazılan yazı ile tapu üzerindeki haciz şerhi kaldırılır. Üstelik alacaklı ya da avukatının söz konusu borcu haricen tahsil ettiğini veya güvenilir alacağından feragat ettiğini icra müdürlüğüne yazılı olarak iletmesi durumunda tapu üzerindeki haczin fekki işlemi sağlanır. Burada önemli olan durumlardan bir tanesi de söz konusu taşınmaz üzerinde barındıran haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi icra dosyası sitesinden konulduğunun bilmesi gerekmektedir. Haczin bulunduğu icra dosyası öğrenildikten sonra icra müdürlüğüne müracaat edilmesiyle birlikte icra dosyasına ilişkin kapak hesabı yaptırılarak yani dosya maliyeti, işlemiş faiz ve vekalet ücretinin o gün için ödenmesi istenilen toplam miktarın hesaplanması talep edilir. İcra kapak hesabı ışığında belirtilen miktarın icra dairesi veznesine yatırılmasıyla birlikte dosya borcunun kapatılması sağlanır. Böylece icra dosyası kapanacağı gibi mülkler üstündeki şerh de tapu müdürlüğüne yazılan fek yazısı ile kaldırılmış olacaktır.

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP