Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

T.C.YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
2019/14960 E. - 2020/12835 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, resmi belgede sahtecilik,
HÜKÜM: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından; beraat ( ayrı ayrı)


Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından sanık ...’nın beraatine ilişkin hükümler ile nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanık ...’ın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Çiftçilik yapan sanıkların, devlet desteği alabilmek için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne tarlalarına buğday ve arpa ektiklerinine dair talepte bulundukları, bu suretle atılı suçları işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanıkların savunması, katılan beyanı ile tüm dosya kapsamından, kurumun arazide hiç bir araştırma yapmadan sanıkların beyanı ile ödeme yaptığı, sanıkların kurumun denetim yetkisini ortadan kaldıracak bir davranışta bulunmadıkları bu nedenlerle olayda atılı suçlarının unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, sanıklar hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 23/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HEMEN ARA WHATSAPP