Orhaneli Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman içinde borçlu kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tamamını yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talep etmezse bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki kişi tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan tarafın varlığına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kalkması isteğinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP