Orhangazi Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan şahsın talebiyle borçlunun gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borcu olan kişi kendisine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmazsa haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki şahıs tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlunun mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar ışığında şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapse mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP