Yenişehir Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli süreler içerisinde borçlu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu tarafın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP