Yıldırım Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın talebi ile borçlu olan şahsın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan süreler içinde borçlu kendine gönderilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan tarafın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılır. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP