Adalar Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşmiş icra takibince alacaklının talebiyle borçlu kişinin ismine kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs araç üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken vasıta üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan taraf böyle bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satışını engellemek için en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşma sağlanarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Ele aldığımız durumlara ilaveten araca haciz koyulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir kere geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm masraflardan görevli olabilir. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşmiş icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenli yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP