İstanbul Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçluya zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesin olan icra takibince alacaklı tarafın talebiyle borçlu tarafın adına kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan taraf araba üstündeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın alırken araç üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf böyle bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını önlemek için en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra dosyasında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat vasıta üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından ötürü olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan kişi ile anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ilaveten araca haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılabilmesi yönündeki talep bir kere geriye çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesin olan takipte borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP