Adalar Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan taraf borçlu adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde tarafa en pratik ve hukuk ile uyumlu bir biçimde hizmet verip mevzu bahis sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları seçip kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması zorunludur. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine koyulmuş olan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve olası bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması halinde alacağı olan şahsın isteğiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davası ile borcu olan şahıs olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar kılınırsa araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP