İstanbul Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en başarılı ve hukuk ile uyumlu bir şekilde hizmet vererek söz konusu sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları tercih edip tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve varsa ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespit edilmesi: Araç üstüne koyulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması durumunda alacaklı olan tarafın isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP